Thanks for visit..... સુવિચાર :- "તમે ન બોલો તમારા કામને બોલવા દો." મારા બ્લોગની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર.....

Monday, 21 August 2017

GUNOTSAV-7 TEACHER CERTIFICATE JOVA MATE

GUNOTSAV-7 TEACHER CERTIFICATE JOVA MATE JARURI TAMARA CRC NO DISE CODE JAANVAMATE NI LINK.
Crc user name aagad
' c ' LAKHO
password  gun789 Rakhvo.....http://admin.gunotsav.org/