Thanks for visit..... સુવિચાર :- "તમે ન બોલો તમારા કામને બોલવા દો." મારા બ્લોગની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર.....

Tuesday, 9 August 2016

Gujarat Sarakar na karmchario mate satma pagar panch nu OFFICIAL Pay matrix table (4400 Grade pay added)

 Gujarat Sarakar na karmchario mate satma pagar panch nu OFFICIAL Pay matrix table (4400 Grade pay added)